Litteratur

Svenska adelns ättartaflor

Svenska adelns ättartaflor av Gabriel Anrep Gabriel Anreps ättartavlor utkom 1858-1864 i fyra band och är en föregångare till Elgienstiernas ättartavlor. I ingressen kan man läsa följande om ätten Natt och Dag: "Adel. Ätten Natt och Dag, N:o 13. Att denna ätt skulle härstamma från Sigtrygg, en rik man, hvilken, enligt...

Den introducerade svenska adelns ättartavlor

Den introducerade svenska adelns ättartavlor av Gustaf Elgienstierna   Gustaf Elgienstiernas ättartavlor är det ojämförligt största och viktigaste genealogiska uppslagsverket i Sverige, utgivet 1925–36. Personregistret är det största i svensk litteratur med närmare 90.000 hänvisningar. Och då är inte de adliga personerna inräknade. Det ger en fingervisning om...

Svenskt Biografiskt Lexikon

SBL är ett vetenskapligt och populärvetenskapligt standardverk som började utges 1917, sedan 1962 i statlig regi. Hittills har 30 tjocka band producerats vilket gör SBL till det största uppslagsverket i Norden efter Svenska Akademiens ordbok. Verket är alfabetiskt och har kommit fram till bokstaven R....

Sweden – The Nation’s History

Sweden - The Nation's History av Franklin D. Scott En omfattande genomgång av Sveriges och Skandinaviens historia från förhistorisk tid till nutid. Sagt eller skrivet omSweden - The Nation's History : The first chapter gives a detailed account of the scant and sometimes contradictory evidence for civilization...

Under Kattegatts vindar

Under Kattegatts vindar - Om en 1700-talsgård. Bevarande och utveckling. av Axel Natt och Dag Som fjärde generation övertog Axel Natt och Dag, tillsammans med sin hustru Gulla-Wenche, år 1993 äganderätten till en av Onsalas stora kaptensgårdar, Knapegården. Gården, som är vackert belägen vid norra hallandskusten med stränder...

Börd, börs och bardalek

En uppskattad och av många väl mottagen släktkrönika med det tidigaste och senaste om Ätten Natt och Dag. Boken kostar 285 kronor inklusive moms och porto och kan beställas direkt från Släktföreningen Natt och Dag. Gå till sidan med kontaktinformation och beställ per e-post eller vanligt...