Svenska adelns ättartaflor

Svenska adelns ättartaflor
av Gabriel Anrep

Gabriel Anreps ättartavlor utkom 1858-1864 i fyra band och är en föregångare till Elgienstiernas ättartavlor. I ingressen kan man läsa följande om ätten Natt och Dag:
”Adel. Ätten Natt och Dag, N:o 13.
Att denna ätt skulle härstamma från Sigtrygg, en rik man, hvilken, enligt Sturlesson, vid år 1030 bodde i Nerike samt herrbergerade öfver vintern Norska Konungen Olof Haralsson, den Helige, och att Sigtryggs son Ivar sedan blifvit en förnäm man, kan vara troligt men saknar bevis.”
Mer motivering hittar man inte men därpå följer ca 15 sidor av persontabeller om ätten Natt och Dag.
Anreps ättartavlor har haft stor betydelse för dagens genealoger men mer tillförlitlig i sin helhet är nog ändå Elgienstiernas ättartavlor.

Den introducerade svenska adelns ättartavlor

Den introducerade svenska adelns ättartavlor
av Gustaf Elgienstierna

 

Gustaf Elgienstiernas ättartavlor är det ojämförligt största och viktigaste genealogiska uppslagsverket i Sverige, utgivet 1925–36.
Personregistret är det största i svensk litteratur med närmare 90.000 hänvisningar. Och då är inte de adliga personerna inräknade. Det ger en fingervisning om vilken guldgruva Gustaf Elgenstiernas monumentala verk »Den introducerade svenska adelns ättartavlor» är för alla släktforskare och historiker.
För visst är det lätt att tro att ett genealogiskt verk med namnet »Svenska adelns ättartavlor» enbart berör personer med adlig härstamning eller adliga släktingar. Men inget kan vara felaktigare. Det bevisas enklast av det faktum att personregistret upptar närmare hundratusen personer som inte tillhör någon svensk adelsätt. Präster, borgare, bönder, tjänstemän, militärer – kort sagt helt vanliga svenskar.

Nyutgåva med två band kompletteringar och rättelser finns att köpa via Sveriges Släktforskarförbund.

Svenskt Biografiskt Lexikon

SBL är ett vetenskapligt och populärvetenskapligt standardverk som började utges 1917, sedan 1962 i statlig regi. Hittills har 30 tjocka band producerats vilket gör SBL till det största uppslagsverket i Norden efter Svenska Akademiens ordbok. Verket är alfabetiskt och har kommit fram till bokstaven R. Omkring år 2015 beräknas hela projektet vara slutfört och bestå av 38 band.
I SBL finns utförliga biografier över personer och släkter som gjort sig bemärkta inom samhällets alla områden. Författarna till artiklarna är alla framstående experter inom sina respektive områden.
SBL är ett utmärkt redskap för historiker, samhällsvetare, lärare, bibliotekarier, journalister, studenter, släkt- och hembygdsforskare med mera. Över 45 sidor i band nr 26 finns biografier över släkten Natt och Dag och flera framstående Natt och Dagare från 1300-tal till 1900-tal.

Sweden – The Nation’s History

Sweden – The Nation’s History
av Franklin D. Scott

En omfattande genomgång av Sveriges och Skandinaviens historia från förhistorisk tid till nutid.

Sagt eller skrivet omSweden – The Nation’s History :

The first chapter gives a detailed account of the scant and sometimes contradictory evidence for civilization in the pre-history of the peninsula. The author makes no assumptions but sets out the data, and the most common theories surrounding it. He gives just enough information for you to look elsewhere for detail. It’s nice to see the material presented without any ”agenda” other than a historical overview. (William P. Reaves)

Under Kattegatts vindar

Under Kattegatts vindar
– Om en 1700-talsgård. Bevarande och utveckling.
av Axel Natt och Dag

Som fjärde generation övertog Axel Natt och Dag, tillsammans med sin hustru Gulla-Wenche, år 1993 äganderätten till en av Onsalas stora kaptensgårdar, Knapegården. Gården, som är vackert belägen vid norra hallandskusten med stränder och skärgård ut mot Kattegatt, har sina rötter i medeltiden. Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes 1754 och med sina sju tillhörande ekonomibyggnader i trä var allt i stort behov av renovering vid övertagandet. Parets idé var att försöka återställa gården i sin forna glans och samtidigt ge den ett liv med någon form av passande verksamhet.
I denna bok ger författaren en kärleksfull beskrivning av de senaste tretton årens entusiasm och glädjeämnen, men också bekymmer och arbetsbördor, i ambitionen att omvandla denna gård från ett potentiellt rivningsobjekt till en levande del av Onsalabygdens kulturarv. Allt till ljudet av det ständiga suset från Kattegatts vindar och vågbruset från skären därute.

Författaren, sjökapten Axel Natt och Dag, är född 1933 i Stockholm. Han började 1950 sin sjömansbana med nio månader i segelfartyget Sunbeam. Därefter hann han med många världsomspännande resor. Ett liv till sjöss ställer alltid krav på att kunna klara de flesta situationer, något som naturligtvis varit till stor hjälp för Axel i arbetet på Knapegården.
År 1970 lämnade Axel sjömanslivet för en anställning i det internationella dataföretaget IBM. Där arbetade han i 21 år med uppdrag såväl i Sverige som internationellt.

Boken ges ut av Atremi.

 

testpdf

Börd, börs och bardalek

Börd, börs och bardalek
– ätten Natt och Dag och de Natt och Dagska Sturarna
av Mats Linday

En uppskattad och av många väl mottagen släktkrönika med det tidigaste och senaste om Ätten Natt och Dag.
Boken kostar 285 kronor inklusive moms och porto och kan beställas direkt från Släktföreningen Natt och Dag. Gå till sidan med kontaktinformation och beställ per e-post eller vanligt brev.

Sagt eller skrivet om Börd, börs och bardalek :

”Mats Linday är väl beläst i Litteraturen och skildrar med rask hand och kritiskt sinne alla de människor som spelat en stor roll i vår historia.” (Alf Åberg, Sydsvenska Dagbladet)

”Krönikans styrka är just dess självironi och brist på falsk respekt. Ser Mats Linday en halt häst så kallar han den en halt häst. Hans formuleringar är ofta drastiska och alltid roande. Som adelsskildrare är han initierad men illusionsfri. Det slår mig ofta att den svenska högadeln aldrig är rädd för att berätta om skandaler eller har för sig att sanningen skulle fläcka ett ärat namn.” (Rune-Pär Olofsson, Dalademokraten)

”Den här boken har skrivits med gott humör och stor energi. Den innehåller en hel del intressanta upplysningar och lustigheter.” (Professor Torgny Nevéus i Uppsala Nya Tidning)

”Mats Linday har undgått de flesta fallgropar. Hans urval är genomtänkt och därför roande och intressant.” (Fil. lic. Dick Widing, Nerikes Allehanda)

”Om ätten Natt och Dag är den första dokumenterade på svensk botten så är den också den definitivt sista som antog ättenamn. Om denna släkt har Mats Linday, med dubbel anknytning till Natt och Dagarna, skrivit en intressant, livfull och av humor genomsyrad volym, Börd, börs och bardalek.” (Fil. d. Lars Wickström, Riddarhusgenealog, Arte et Marte)