Under Kattegatts vindar

Under Kattegatts vindar
– Om en 1700-talsgård. Bevarande och utveckling.
av Axel Natt och Dag

Som fjärde generation övertog Axel Natt och Dag, tillsammans med sin hustru Gulla-Wenche, år 1993 äganderätten till en av Onsalas stora kaptensgårdar, Knapegården. Gården, som är vackert belägen vid norra hallandskusten med stränder och skärgård ut mot Kattegatt, har sina rötter i medeltiden. Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes 1754 och med sina sju tillhörande ekonomibyggnader i trä var allt i stort behov av renovering vid övertagandet. Parets idé var att försöka återställa gården i sin forna glans och samtidigt ge den ett liv med någon form av passande verksamhet.
I denna bok ger författaren en kärleksfull beskrivning av de senaste tretton årens entusiasm och glädjeämnen, men också bekymmer och arbetsbördor, i ambitionen att omvandla denna gård från ett potentiellt rivningsobjekt till en levande del av Onsalabygdens kulturarv. Allt till ljudet av det ständiga suset från Kattegatts vindar och vågbruset från skären därute.

Författaren, sjökapten Axel Natt och Dag, är född 1933 i Stockholm. Han började 1950 sin sjömansbana med nio månader i segelfartyget Sunbeam. Därefter hann han med många världsomspännande resor. Ett liv till sjöss ställer alltid krav på att kunna klara de flesta situationer, något som naturligtvis varit till stor hjälp för Axel i arbetet på Knapegården.
År 1970 lämnade Axel sjömanslivet för en anställning i det internationella dataföretaget IBM. Där arbetade han i 21 år med uppdrag såväl i Sverige som internationellt.

Boken ges ut av Atremi.

 

testpdf

Lämna ett svar