Svenska adelns ättartaflor

Svenska adelns ättartaflor
av Gabriel Anrep

Gabriel Anreps ättartavlor utkom 1858-1864 i fyra band och är en föregångare till Elgienstiernas ättartavlor. I ingressen kan man läsa följande om ätten Natt och Dag:
”Adel. Ätten Natt och Dag, N:o 13.
Att denna ätt skulle härstamma från Sigtrygg, en rik man, hvilken, enligt Sturlesson, vid år 1030 bodde i Nerike samt herrbergerade öfver vintern Norska Konungen Olof Haralsson, den Helige, och att Sigtryggs son Ivar sedan blifvit en förnäm man, kan vara troligt men saknar bevis.”
Mer motivering hittar man inte men därpå följer ca 15 sidor av persontabeller om ätten Natt och Dag.
Anreps ättartavlor har haft stor betydelse för dagens genealoger men mer tillförlitlig i sin helhet är nog ändå Elgienstiernas ättartavlor.

Lämna ett svar