Svenskt Biografiskt Lexikon

SBL är ett vetenskapligt och populärvetenskapligt standardverk som började utges 1917, sedan 1962 i statlig regi. Hittills har 30 tjocka band producerats vilket gör SBL till det största uppslagsverket i Norden efter Svenska Akademiens ordbok. Verket är alfabetiskt och har kommit fram till bokstaven R. Omkring år 2015 beräknas hela projektet vara slutfört och bestå av 38 band.
I SBL finns utförliga biografier över personer och släkter som gjort sig bemärkta inom samhällets alla områden. Författarna till artiklarna är alla framstående experter inom sina respektive områden.
SBL är ett utmärkt redskap för historiker, samhällsvetare, lärare, bibliotekarier, journalister, studenter, släkt- och hembygdsforskare med mera. Över 45 sidor i band nr 26 finns biografier över släkten Natt och Dag och flera framstående Natt och Dagare från 1300-tal till 1900-tal.

Lämna ett svar